Hurra för Norge idag och tankar kring träning i en ny kropp.